Följ med oss på Facebook. Där får du löpande information om Mentor i allmänhet och vår jobbcoaching i synnerhet men du får också veta mer om personlig utveckling, mental träning och andra tips för din framgång.

www.facebook.com/sjalvcoaching