Vårt mål
Vårt mål är din personliga framgång. Så vad är personlig framgång? Framgång är den positiva känsla du får när du nått ett mål. Personlig framgång blir det när målen verkligen är personliga för dig. Verklig personlig framgång når du när du uppnår din potential inom livets alla områden.

Vår vision
Vi vill gärna se oss själva i ett större sammanhang. Vad vi än gör så kommer vi att påverka vår omgivning på något sätt. Alla vinner på att vi utvecklas och kan uttrycka mer av oss själva. Vår vision är därför att bidra till ökad medvetenhet om oss själva och hur vi vill utvecklas. På så sätt blir världen något bättre.

”En strand är full av tusentals sjöstjärnor som havet spolat upp. En pojke går på stranden och kastar tillbaka sjöstärna efter sjöstärna i havet. En gammal man kommer förbi och frågar pojken: - Varför bryr du dig om att kasta tillbaka de här sjöstjärnorna? De är alldeles för många så det spelar ingen roll. Pojken lyfter upp en sjöstjärna och svarar: - Det spelar roll för den här."