Erbjud YouCoaching som friskvård och ni får även uppföljning på er insats.

YouCoaching innehåller vetenskapligt beprövade mätinstrument som ger er statistik på bland annat:
- Mental hälsa
- Fysisk hälsa
- Måluppfyllelse

Diagrammet visar resultat för 500 personer på 5 av totalt 11 variabler.

Resultat, Självcoaching