Personlig utveckling handlar om allt som kan få dig att utvecklas som person och må bättre.

Känslomässigt kan det handla om att du förbättrar ditt sätt att hantera relationer till andra människor för att du ska känna gemenskap och trygghet. Men också att du skapar ordning och får mer kontroll över ditt liv.

Yrkesmässigt kan personlig utveckling omfatta att du blir mer målinriktad och fokuserad för att öka din effektivitet. Men också att du ska komma underfund med vad du själv egentligen vill.

För chefer och ledare är personlig utveckling extra viktigt eftersom deras ledarskap påverkar många medarbetare. En bra chef bidrar till att de anställda i sin tur utvecklas.

Personlig utveckling handlar ofta om att lyssna på sig själv och förstå de egna förmågorna för att sätta upp en målsättning som ökar inspirationen, motivationen och välbefinnandet. Att sätta upp mål är viktigt för den egna drivkraften. För att kunna göra det måste du lära känna dig själv och dina styrkor och svagheter men också din egen drivkraft.

Personlig utveckling är en process, en inre resa som gör att du växer som person.